Nastava iz predmeta Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Nastava iz predmeta Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija, nositeljica doc.dr.sc. Ivana Maurović, održavat će se u terminu od 10:00 do 12:15 sati u dvorani P6.