Seminar iz predmeta Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Seminar iz predmeta Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja (grupa 1 i grupa 2), nositeljice prof.dr.sc. D. Miljković i mr.sc. T. Vidić, počet će sljedeći tjedan prema rasporedu i održavat će se u dvorani Plitvice. Studenti II. godine preddiplomskog studija Logopedije seminar će imati u terminu predviđenom za grupu 2, petkom od 14:30 do 16:45 sati, a ne ponedjeljkom u grupi 1 kako je do sada bilo predviđeno rasporedom.