Promjene u rasporedu predavanja za ljetni semestar ak. god. 2017./2018.

  • Nastava iz predmeta Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji IV: Društveno poduzetništvo, nositeljica doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, održavat će se u terminu od 12:15-13:45 sati u dvorani P8.
  • Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina II, nositeljice izv.prof.dr.sc. Martina Ferić i izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, u terminu od 14:30-16:00 održavati će se u dvorani P8.
  • Nastava iz predmeta Hrvatski znakovni jezik 302 (G1, G2), nositeljica doc.dr.sc. Marina Milković, održavati će se u dvorani P10.
  • Nastava iz predmeta Hrvatski znakovni jezik 202 (G1, G2), nositeljica doc.dr.sc. Marina Milković, održavati će se u dvorani P10.
  • Nastava iz predmeta Poremećaji matematičkih sposobnosti, nositeljica prof.dr.sc. Mirjana Lenček, održavati će se u dvorani P8.