Nastava iz predmeta Artikulacijsko-fonološki poremećaji u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Nastava iz predmeta Artikulacijsko-fonološki poremećaji održavat će se utorkom od 10 do 11:30 sati u dvorani P10. Vježbe se neće održati 26. i 27. veljače 2018. godne.