Početak nastave iz predmeta Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida 6. studenog 2017.

Nastava iz predmeta Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida počet će u ponedjeljak 6. studenog 2017. u 15:00 sati.