Nastava iz predmeta Socijalna politika 10. listopada 2017.

U utorak 10. listopada 2017. nastava iz predmeta Socijalna politika počet će u 15:00 sati.