Nastava iz predmeta Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji 10. listopada 2017.

Nastava iz predmeta Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji (diplomski studij, Edukacijska rehabilitacija, Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne terapije i art/ekspresivne terapije i Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida, I. semestar), nositeljica doc.dr.sc. M. Roje Bedeković, održat će se 10. listopada (utorak) od 15:45-17:15 u dvorani P8. Ostala nastava iz predmeta održavati će se u navedenom terminu u dvorani Mljet cijeli zimski semestar.