Početak nastave iz predmeta Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I: Oštećenja sluha 13. listopada 2017.

Nastava iz predmeta Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I: Oštećenja sluha  (preddiplomski studij, Rehabilitacija, III. semestar), nositeljica prof.dr.sc. S. Bradarić-Jončić, počet će 13. listopada (petak) prema rasporedu.