Početak nastave iz predmeta Praktikum akademskih vještina 3. listopada 2017.

Prvi termin nastave na predmetu Praktikum akademskih vještina za studente Socijalne pedagogije održat će se u utorak 3. listopada za sve studente (bez grupa) u 11.30 - 13.00 u prostoriji P3 (razina -1). Studenti Rehabilitacije nastavu imaju prema rasporedu.