Početak nastave iz predmeta Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III 4. listopada 2017.

Nastava iz predmeta Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III počinje u srijedu, 4. listopada 2017. u 11:15 sati.