Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina za studente preddiplomskog studija Rehabilitacija

Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina za studente preddiplomskog studija Rehabilitacija održat će se u sljedećim terminima:

  • 1. ožujka 2017.
  • 8. ožujka 2017.
  • 3. svibnja 2017.
  • 10. svibnja 2017.

Nastava će se održati u vremenu od 15:45 do 19:30 sati u dvorani P2.