Javna obrana doktorskog rada pristupnika Toni Maglica u utorak 10. listopada 2017.

Doktorski rad pod naslovom „Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece“ pristupnik Toni Maglica branit će u utorak 10. listopada 2017. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f u predavaonici MLJET s početkom u 14,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. rujna 2017. godine u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Prof.dr.sc. Dejana Bouillet,
    redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.