Završni rezultati Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.

U nastavku su dostupne završne liste s poretkom pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2017./2018.

Upisi u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2016./2017. prema završnim listama s poretkom pristupnika održat će se prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 27.9.2017. u 8:30 sati:
Studij EDUKACIJSKA REHABILITACIJA - pristupnici do rednog broja 30 na Rang listi

SRIJEDA, 27.9.2017. u 11:00 sati:
Studij EDUKACIJSKA REHABILITACIJA - pristupnici od rednog broja 31 nadalje na Rang listi

ČETVRTAK, 28.9.2017. u 8:30 sati
Studij LOGOPEDIJA - pristupnici do rednog broja 25 na Rang listi

ČETVRTAK, 28.9.2017. u 10:30 sati
Studij LOGOPEDIJA - pristupnici od rednog broja 26 nadalje na Rang listi

PETAK, 29.9.2017. u 8:30 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA - pristupnici do rednog broja 20 na Rang listi

PETAK, 29.9.2017. u 10:00 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA - pristupnici od rednog broja 21 nadalje na Rang listi

Detaljne informacije o postupku upisa dostupne su u nastavku u Uputama za upis u I. godinu diplomskog studija ak.god. 2017./2018. i na www.erf.unizg.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomske-studije.