Rezultati odabira kandidata za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u ak. god. 2017./18.

U nastavku je dostupna rang lista za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u ak. god. 2017./18.

Upisi na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Poremećaji, jezika, govora i slušanja održat će se od 11. do 13. srpnja 2017. godine u vremenu od 9.00 - 15.00 sati u referadi za poslijediplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.