Održavanje ispita kod prof.dr.sc. A. Žižak u utorak 13.06.2017

Ispitni rok kod prof. Žižak u utorak 13.06.2017. biti će organiziran na sljedeći način:

  • Upis ocjena za predmete Biografski rad, Nasilje u mladenačkim vezama, Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta u 9.00 sati (dekanat).
  • Usmeni dio ispita iz predmeta Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta započet će u 9.30 - 11.30 za studente koji svoje eseje pošalju do petka, 09.06. (dekanat).
  • Pimeni dio ispita za predmete Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija i Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama u 14 sati (predavaona 8).
  • Usmeni dio ispita za predmet grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama u 16.00 sati (samo za one koji su ranije položili pismeni dio - dekanat).