Dodjela diploma za studente preddiplomskih studija Rehabilitacija i Socijalna pedagogija koji su završili studij u ak. god. 2015./2016.

Dodjela diploma za studente preddiplomskih studija Rehabilitacija i Socijalna pedagogija održati će se u četvrtak 1. lipnja 2017. g. u dvorani Plitvice s početkom u 14.00 sati za studij Socijalna pedagogija te s početkom u 15.00 sati za studij Rehabilitacija.