Izborni predmeti koji se neće izvoditi u ljetnom semestru ak. god. 2016./2017.

Temeljem broja upisanih studenata po pojedinom predmetu u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. neće se izvoditi sljedeći izborni predmeti:

  • Računalna obrada dječjega jezika
  • Communication, Language and Deafness
  • Grupni rad II
  • Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju
  • Socijalnopedagoški rad s obitelji
  • Dvojezičnost/višejezičnost
  • Praktikum iz rehabilitacije putem pokreta

Molimo studente koji su izabrali navedene izborne predmete da se jave u studentsku referadu do petka 24. veljače 2017. u 13:00 sati i izaberu drugi, ponuđeni izborni predmet.