Stručno-znanstveni skup „Kockanje mladih – istraživanje i iskustva iz prakse u Hrvatskoj“

Na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj je 11. studenog 2011. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, te Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održan jednodnevni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Kockanje mladih – istraživanje i iskustva iz prakse u Hrvatskoj“.

Na Skupu se problematici kockanja pristupilo iz više perspektiva, te su tako prezentirane različite teme važne za razumijevanje fenomena kockanja mladih. O povijesti kockanja i odgovornom priređivanju igara na sreću govorili su gospodin Boris Kozjak, te gospođa Nora Cecić iz Hrvatske Lutrije. Rezultate istraživanja „Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama Republike Hrvatske“ koje je provedeno uz sudjelovanje 1.952 učenika srednjih škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i koji govore o značajnoj uključenosti mladih u kockarske aktivnosti (kao i o štetnim posljedicama takvih aktivnosti) prezentirali su doc.dr.sc. Neven Ricijaš i Dora Dodig s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te Aleksandra Huić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. O kockanju u kontekstu sudske prakse sudaca za mladež govorila je gospođa Sonja Vrandečić, predsjednica Odjela za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a o prevenciji kockanja doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Edukacijsko-rehablilitacijskog fakulteta.
Posebnost Skupa bila je i u interdisciplinarnom pristupu problemu što se očitovalo u raznovrsnosti i izlagača i sudionika. Tako su se u velikom broju (oko 230 sudionika) odazvali stručnjaci iz različitih područja (socijalna skrb, zdravstvo, prosvjeta, pravosuđe, policija, nevladin sektor, te regulatori i priređivači igara na sreću i drugi), a svoj doprinos Skupu dali su i predstavnici ključnih institucija: dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.dr.sc.Ljiljana Mikšaj-Todorović, pomoćnik ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje gospodin Darko Tot, gospođa Nataša Muždalo iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pomoćnica ravnatelja Službe za igre na sreću, zabavne i nagradne igre Porezne uprave u Ministarstvu financija gospođa Anđela Toth-Sesar, zamjenica dječje pravobraniteljice gospođa Ester Radmilo, predstavnica Ureda Grada Zagreba za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom gospođa Jasminka Pavlina, te gospođa Lora Vidović iz hrvatskog ureda UNICEF-a. Također nam je veliko zadovoljstvo da su nam se pridružili i gosti iz susjednih zemalja, predstavnici priređivača i regulatora igara na sreću iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crna Gora, čime se stvaraju preduvjeti za razmjenu iskustava i suradnju zemalja u regiji u ovom području.
Velik odaziv na skup, interdisciplinaran pristup, sudjelovanje stručnjaka iz različitih područja, te aktivno uključivanje ključnih osoba koje se bave s djecom i mladima, te onih koji reguliraju i priređuju igre na sreću, pokazuju da postoji spremnost i volja za šire pristupanje problemu kockanja mladih, te sveobuhvatno društveno djelovanje.
U prilogu su dostupni sažeci izlaganja održanih na stručno-znanstvenom skupu „Kockanje mladih – istraživanje i iskustva iz prakse u Hrvatskoj“, te fotografije sa Skupa.