Izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica

Izvanredna profesorica
Pročelnica Odsjeka za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7443
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 32
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Izvanredna profesorica
Pročelnica Odsjeka za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7443
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 32
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Kratka biografija

Radim kao izvanredna profesorica na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Moji su glavni istraživački interesi jezično usvajanje, jezična obrada, dvojezičnost i jezična procjena.

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Odsjek za komparativnu književnost). Na istom sam fakultetu i doktorirala obranivši disertaciju pod naslovom Glagolske kategorije aspekta, vremena i akcionalnosti u usvajanju hrvatskog jezika (2011., Odsjek za lingvistiku).

Samostalno ili sa suautorima napisala sam 9 poglavlja u knjigama, više od 30 znanstvenih radova te sam više od 90 puta sudjelovala na znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu (lista publikacija). Podatci o citiranosti tih radova mogu se pronaći na stranici Google Scholar Citations page, Web of Science i Scopus.

Suautorica sam i dvaju jezičnih testova prilagođenih i standardiziranih za hrvatski jezik (Peabody Slikovni test rječnika PPVT-III-HR i Test razumijevanja gramatike TROG-2:HR) te jednog testa razvijenog i standardiziranog za hrvatski jezik (e-POTJEH). Trenutačno je pred izdavanjem i Nova Reynell razvojna jezična ljestvica NRDLS-HR. Ovo su prvi standardizirani ispitni materijali za jezičnu procjenu u Hrvatskoj.

Provela sam godinu dana kao Marie Sklodowska-Curie istraživač na Odsjeku za razvojnu psihologiju i socijalizaciju Sveučilišta u Padovi. Sudjelovala sam na mnogim znanstvenim i stručnim projektima, uključujući projekte COST te projekte koje financira Europska unije (Šesti okvirni program, IPA). U tim sam projektima aktivno sudjelovala u različitim aktivnostima, uključujući i pisanje projektnih prijedloga. Trenutačno sam voditeljica dvaju projekata: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (financira ga Hrvatska zaklada za znanost) te Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika (riječ je o bilateralnom projektu sa Sveučilištem u Beču koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske).

Nastava

Trenutačno predajem na pet kolegija na Odsjeku za logopediju:

 • Temelji hrvatskog jezika
 • Fonetika
 • Računalna obrada dječjeg jezika
 • Materinski i inojezični hrvatski
 • Dvojezičnost/višejezičnost

U prijašnjim sam godinama sudjelovala u izvedbi još nekih kolegija:

 • Psiholingvistika
 • Razvojna psiholingvistika
 • Dvojezičnost i jezične teškoće

Neki su od ovih kolegija izvođeni i na engleskom jeziku. Za sve kolegije razvila sam e-platforme na sustavu za e-učenje Merlin, a za neke i automatizirane zadatke online testiranja. Bila sam mentorica studentima na dva diplomska rada, a sumentorica na još 9. Jedan od njih nastao je na Odsjeku za razvojnu psihologiju i socijalizaciju Sveučilišta u Padovi, a ostali na Odsjeku za logopediju ERF-a. Kao rezultat suradnje sa studentima objavljeno je pet radova te održano šest izlaganja na konferencijama.

Znanstveni interesi

Moji su znanstveni interesi u interdisciplinarnom i dinamičnom području psiholingvistike. U radu sam povezana s drugim članovima Odsjeka za logopediju, ali i s istraživačima s drugih institucija.

Imam četiri glavna istraživačka interesa:

 1. Usvajanje hrvatskog jezika
  Bila sam uključena u transkripciju i morfološko kodiranje Hrvatskog korpusa dječjeg jezika Kovačević, 2002., dio Svjetske baze dječjeg jezika CHILDES). Taj je korpus polazna točka za prve opise usvajanja hrvatskog jezika. Trenutačno koordiniram prikupljanje i transkripciju još jednog djeteta kako bi se povećala korpusna baza. Jedna sam od autorica Čestotnog rječnika hrvatskog dječjeg jezika (Hržica, Kuvač Kraljević, Štefanec, u tisku), projekta kojem je nastavak Morfološka baza hrvatskog dječjeg jezika (u pripremi). U svom doktorskom radu rabila sam Hrvatski korpus dječjeg jezika kako bih opisala usvajanje glagola u hrvatskome. Na ovu je temu objavljeno sedam znanstvenih radova, od toga dva u međunarodnim publikacijama.
 2. Jezično usvajanje u međujezičnom kontekstu
  Literatura o jezičnom usvajanju u velikoj je mjeri napisana o usvajanju engleskog jezika. Zbog toga se često zaključci o usvajanju engleskog generaliziraju i na ostale jezike. Međujezični pristup u obzir uzima tipološke osobine jezika kako bi se predvidio tijek jezičnog usvajanja te je zbog toga znatno precizniji i omogućuje uvid u proces usvajanja svakog jezika. Pridonijela sam ovakvim istraživanjima u radovima u kojima su jedinstven metodološki pristup te teorijska pozadina primijenjeni na istraživanje više jezika grupiranih prema njihovim tipološkim osobinama. Objavljeno je devet radova, od čega dva u časopisu First Language, jednom od dva vodeća časopisa u području jezičnog usvajanja (čimbenik utjecaja: 1,196), jedan u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America čiji je čimbenik utjecaja 9.661, jedan u knjizi izdavača Mouton de Gruytera (peto mjesto na listi WASS-SENSE) te jedan u zborniku indeksiranom u bazi Current Content.
 3. Jezična obrada jednojezičnih i dvojezičnih govornika urednog i otežanog jezičnog razvoja
  Radila sam na razvoju paradigmi za objektivnu procjenu jezika na bihevioralnoj razini (primjerice, zadatak ponavljanja rečenica, zadatak glagolske morfologije) te na neurokognitivnoj razini (primjerice, zadatak čitanja s kontrolom sintaktičke složenosti, zadatak pseudoriječi). Neka od tih istraživanja provedena su na djeci s razvojnim jezičnim poremećajem ili disleksijom pri čemu su se rabile bihevioralne metode, metoda evociranih potencijala ili uređaj za praćenje pokreta očiju. Bila sam uključena u oblikovanje jezičnih zadataka za istraživanja dvojezičnih govornika. Objavljeno je osam radova.
 4. Jezik odraslih govornika
  Skupina istraživača s Odsjeka za logopediju trenutačno radi na razvoju istraživačkih materijala i resursa za proučavanje jezika odraslih govornika hrvatskog. Pomoću uzorkovanja govornog jezika odraslih u usko definiranim socijalnim situacijama oblikovan je HrAL: Hrvatski korpus govornog jezika odraslih (Croatian Adult Spoken Language Corpus – Kuvač Kraljević i Hržica, objavljeno u najvećoj svjetskoj bazi govornog jezika TalkBank). Situacijskim uzrokovanjem govornika s afazijom dobiven je Hrvatski diskursni korpus govornika s afazijom (CroDA: a Croatian Discourse Corpus of Speakers with Aphasia – Kuvač Kraljević, Hržica i Lice, objavljeno u AphasiaBank, dijelu baze TalkBank). Razvoj ovih korpusa odvijao se unutar projekta Jezična obrada odraslih govornika (Adult Language Processing HRZZ-2421) koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Unutar projekta Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima (RC2.2.08-0050, Europski fond za regionalni razvoj, Europska komisija) razvijen je Hrvatski korpus neprofesionalnog pisanog jezika (Kuvač Kraljević, Hržica i Kologranić Belić), a na temelju njega i računalna aplikacije u kojoj se jezične tehnologije rabe za olakšavanje pisanja osoba s jezičnim poremećajima. Objavljena su tri rada, a jedan je u pripremi.

Ukupno sam samostalno ili u suautorstvu objavila više od 30 znanstvenih radova.

Važne poveznice:
Hrvatska znanstvena bibliografija (popis radova)
Google Citations (citati)

Projekti

Trenutačno sam voditeljica dvaju projekata: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (financira ga Hrvatska zaklada za znanost) te Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika (riječ je o bilateralnom projektu sa Sveučilištem u Beču koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske). Projekti se bave jezičnim usvajanjem kod jednojezičnih i dvojezičnih govornika s naglaskom na razvoj naprednih jezičnih vještina i proizvodnju diskursa.

Uključena sam ili sam bila uključena i međujezične projekte usredotočene na razvoj materijala za jezičnu procjenu u različitim jezicima. Projekti COST koji uključuju suradnju s brojnim znanstvenicima iz inozemnih institucija značajno su utjecali na moje znanstvene interese i usavršavanje.

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI

U tijeku:

Language Acquisition in Pre- and Protomorphology, project leader W. U. Dressler, Austrian Academy of Science.

Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) (COST IS1208, project leader Marian O`Brady, University of Glasgow, 2013-2017).

Završili:

2014. – 2015. – Language Dominance of Bilingual Speakers Perceived as Balanced (LADOBI, Piscopia Marie Curie Action (COFUND), Framework 7 (FP7)), Department of Developmental Psychology and Socialisation, University of Padua, project leaders: Maja Roch and Gordana Hrzica.

2009. – 2013. – Language Impairment in a Multilingual Society (COST IS0804), project leader Sharon Armon-Lotem, Bar-Ilan University.

2009. – 2011. – Vagueness, Approximation, and Granularity (EUROCORES LogICCC project – Logical Modelling in Interaction, Communication, Cognition, and Computation), European Scientifc Foundation (ESF), project leaders: Manfred Krifka and Urlich Sauerland, Centre for General Linguistics.

2006. – 2010. – Cross-Linguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance with Application to the Diagnosis of Specific Language Impairment (COST A33), project leader Urlich Sauerland, Centre for General Linguistics.

2002. – 2003. – Language Acquisition in Contrastive Linguistics (Croatian-Austrian bilateral project), project leader W. U. Dressler, Austrian Academy of Science.

HRVATSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

U tijeku (voditeljica):

2018.2022. Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (HRZZ UIP-2017-05-6603)

2018.2020. Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika (bilateralni projekt, MZO)

Završili:

2014.2016. – Computer-Assisted Writing for Persons with Language Disorders (RC2.2.08-0050, European Regional Development Fund, European Commission), voditeljica projekta Jelena Kuvač Kraljević.

2013.2014. – Word Processing of Speakers with Language Disorders (University of Zagreb), voditelj projekta Marijan Palmović.

2012.2013. – Development of the Neurocognitive Language Diagnostic Procedures (University of Zagreb), voditelj projekta Marijan Palmović.

2006.2013. – Higher Cortical Functions and Language: Developmental and Acquired Disorders (MZOŠ 0130131484-1488), voditeljica projekta Melita Kovačević.

2003.2006. – Language Acquisition in Cross-Linguistic Context: Psycho- and Neurolinguistic Approach (MZOŠ 0013002), voditeljica projekta Melita Kovačević.

STRUČNI PROJEKTI

Završili:

2013.2015. – Prerequisites of Academic Equality: Early Recognition of Language Disorders (EU – Human Resources Development, IPA4.1.2.2.02.01.c02) voditeljica projekta Jelena Kuvač Kraljević.

2006.2009. – Establishing Interdisciplinary Curricula and Centre for Postgraduate Studies and Research in Cognitive Science in Croatia (TempusCD_JEP-41043-2006), voditeljica projekta Melita Kovačević.

2003.2005. – Language and Cognitive Neuroscience (Tempus CD_JEP 18089-2003), voditeljica projekta Melita Kovačević.

2000.2003. – Communicative Competence in Language Pluralistic Environment (Tempus CD_JEP15085-2000), voditeljica projekta Melita Kovačević.

Stručne aktivnosti

Izrada dijagnostičkih testova:

 • Kovačević, M., Padovan, N., Hržica, G., Kuvač Kraljević, J., Mustapić, M., Dobravac, G., Palmović, M. (2009). Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR). Jastrebarsko: Naklada Slap. (jezični test)
 • Kuvač Kraljević, J., Hržica, G., Kologranić, L., Kovačević, M. (studeni 2013). Test razumijevanja gramatike (TROG-2-HR). Jastrebarsko: Naklada Slap. (jezični test)
 • 2014.-2015. sudjeluje u standardizaciji dviju jezičnih testova u sklopu projekta Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders

Izrada dijagnostičkih materijala:

 • Hržica, G., Kuvač Kraljević, J. (2012). Croatian Mulitlingual Assessment Instrument for Narratives. U: Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balčiūnienė, I., Bohnacker, U. MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives. Berlin: ZASPiL 56.

Širenje spoznaja o ranom jezičnom razvoju:

 • Hržica G. (2014). Komunikacijska platforma za odgajatelje (u sklopu edukacija odgajatelja na projektu Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders). Mrežna stranica: http://ipajezicnepoteskoce.wordpress.com/

Popularizacija znanosti:

 • suorganizatorica radionice Jezična strana mozga (Tjedan mozga 2013.)
 • suorganizatorica radionice Mala snimaonica mozga (Noć istraživača 2013.)

Obrazovanje

1998 – diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Odsjek za komparativnu književnost)

2011 – doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za lingvistiku)
Naslov disertacije: Glagolske kategorije aspekta, vremena i akcionalnosti u usvajanju hrvatskog jezika

USAVRŠAVANJA

studeni 2014. – studeni 2015. – poslijedoktorsko usavršavanje na Odsjeku za razvojnu psihologiju i socijalizaciju Sveučilišta u Padovi (Marie Sklodowska-Curie istraživač, projekt Language Dominance of Bilingual Speakers Perceived as Balanced (LADOBI)), Piscopia Marie Curie Action (COFUND), Framework 7 (FP7), Padova, Italija

listopad 2014. – tjedan dana na Odsjeku za razvojnu psihologiju i socijalizaciju Sveučilišta u Padovi (Erasmus+ program mobilnosti), Padova, Italija

svibanj 2012. – mjesec dana na Odsjeku za kliničku lingvistiku Sveučilišta u Readingu (stipendija projekta COST Action IS00804 Language Impairment in Multilingual Society), Reading, Velika Britanija

srpanj 2012. - Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon (1st NetWords Summer School, 5 days, organised by project NETWORDS – European Network on Word Structure), Dubrovnik, Hrvatska

listopad 2011. – lipanj 2012. – E-Learning akademija (organizator CARNet), Zagreb, Hrvatska

veljača 2010. – Training School in Language Acquisition Methods (5 dana, organizator projekt ISCH COST A33 Cross-Linguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance with Application to the Diagnosis of Specific Language Impairment), Berlin, Njemačka

travanj 2009. – mjesec dana u istraživačkom centru ZAS Centre for General Linguistics (stipendija projekta ISCH COST A33 Cross-Linguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance with Application to the Diagnosis of Specific Language Impairment), Berlin, Njemačka

prosinac 2008. – mjesec dana u istraživačkom centru ZAS Centre for General Linguistics (stipendija projekta ISCH COST A33 Cross-Linguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance with Application to the Diagnosis of Specific Language Impairment), Berlin, Njemačka

studeni 2008. – Workshop on Writing and Speaking about Science Effectively (trodnevna radionica u organizacije Sveučilišta u Zagrebu), Zagreb, Hrvatska

listopad 2006. – mjesec dana na Odsjeku za lingvistiku Sveučilišta u Beču, Beč, Austrija.