Doc. dr. sc. Blaženka Brozović

Docentica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7442
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 37
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Docentica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7442
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 37
Znanstvena bibliografija (CROSBI)
Projekti (IRB - POIROT)

Predmeti

Preddiplomski studij

 • Disfagije i poremećaji hranjenja
 • Motorički govorni poremećaji
 • Neurorazvojni jezični poremećaji
 • Neverbalna komunikacija 

Poslijediplomski Specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji

 • Rani interventni programi u logopediji
 • Klinički praktikum

Znanstveni interesi

 • Utjecaj neurorazvojnih čimbenika rizika na komunikacijski i jezično-govorni razvoj
 • Poremećaji hranjenja-sisanja-gutanja
 • Poremećaji iz spektra autizma
 • Rani komunikacijski i jezično-govorni razvoj

Stručne aktivnosti

 • Voditeljica i članica Kabineta za ranu komunikaciju (KRK) Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
  Klinički rad: diferencijalna-dijagnostika i logopedska terapijska
  Klinički interesi: neurogeni poremećaji komunikacije, jezika i govora, razvojni jezični poremećaj, poremećaju hranjenja-sisanja-gutanja (disfagija), poremećaj iz spektra autizma, specifične teškoće učenja, selektivni mutizam
 • Članica Upravnog odbora Europske udruge logopeda (CPLOL)
 • Članstvo u ASHA-i, Američkoj udruzi logopeda i audiologa

Obrazovanje

2012. - danas
Kontinuirano profesionalno obrazovanje

2012.
Doktorat znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998.
Magisterij znanosti iz Dječje i adolescentne psihijatrije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1993.
Diploma Fakulteta za defektologiju u Zagrebu, Studij Logopedija