Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić

Izvanredna profesorica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7534
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konziltacije: soba 23
Znanstvena bibliografija (IRB)

Izvanredna profesorica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7534
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konziltacije: soba 23
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

 • Razvoj i implementacija preventivnih programa
 • Preventivni programi u obiteljskom i školskom okruženju
 • Trening socijalnih vještina
 • Praktikum akademskih vještina
 • Teorije prevencije II
 • Kriminologija (prevencija kriminaliteta)
 • Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Znanstveni interesi

 • prevencijska znanost
 • pozitivan razvoj djece i mladih
 • prevencija rizičnih ponašanja i problema u ponašanju djece i mladih
 • škola i zajednica kao prevencijska okruženja
 • razvoj, implementacija i evaluacija preventivnih programa
 • razvoj, implementacija i evaluacija programa prevencije korištenja sredstava ovisnosti i kockanja mladih

Projekti

Znanstveni projekti

 • 2012. – 2013. suradnica na projektu "Osmišljavanje, provedba i evaluacija programa prevencije kockanja mladih: Tko zapravo pobjeđuje?", voditelj projekta doc.dr.sc. Neven Ricijaš
 • od 2008. kovoditeljica projekta "Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika na području Grada Velike Gorice u svrhu planiranja prevencije problema u ponašanju djece i mladih", Grad Velika Gorica i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. - 2010. suradnica na projektu "Imam stav – prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih" (The Unplugged – Substance Abuse Prevention Program), EU-Dap, Mentor Foundation International, voditeljica izv.prof.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
 • 2003. – 2009. suradnica na projektu "Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija modela prevencije u zajednici", Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, voditeljica prof.dr.sc. Josipa Bašić
 • 2005. – 2008. suradnica na projektu "Socialna vključenost in življenske strategije brezposlenih mladih v Sloveniji in na Hrvaškem v evropskom kontekstu", Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, voditelj prof.dr.sc. Bojan Dekleva

Stručni projekti

 • 2013. – 2015. suradnica na projektu "Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti", IPA projekt, Forum za slobodu odgoja
 • 2013. – 2015. Vanjska suradnica na projektu "StuDiSupport - Unaprjeđivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi", IPA projekt, Sveučilište u Zagrebu
 • 2013. – 2015. suradnica na projektu "SPAN – Science for Prevention Academic Network, Lifelong Learning Programme Action Erasmus Network", 526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW, nositelj Oxford Brooks University
 • 2013. voditeljica projekta "Unaprjeđenje kvalitete programa prevencije ovisnosti i programa rehabilitacije i resocijalizacije", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH
 • 2010. – 2013. suradnica, članica projektnog tima u projektu "TEMPUS projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality", 158757-TEMPUS-1-2009-1-HR-TEMPUS-JPGR, nositelj Sveučilište u Zagrebu
 • 2005. – 2011. koovoditeljica projekta "Planiranje evaluacije i supervizija rada Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica", Velika Gorica

Stručne aktivnosti

 • European Society for Prevention Research EU-SPR, članica
 • Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, dopredsjednica
 • Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID, članica
 • Vijeće za djecu Vlade RH, članica
 • Stručno vijeće Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Grad Velika Gorica, članica

Obrazovanje

1990. – 1994.
IV. gimnazija, Zagreb

1994. – 1998.
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poremećaji u ponašanju
kvalifikacija: profesorica defektologinja – smjer poremećaju u ponašanju

2000. – 2002.
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski magistarski studij
kvalifikacija: magistra znanosti (društveno područje)

2003. – 2007.
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski studij
kvalifikacija: doktorica znanosti (društveno područje)