Sonja Biglbauer, mag. psych.

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7537
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 25
Znanstvena bibliografija (IRB)

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7537
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 25
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

  • Psihološke osnove poremećaja u ponašanju I
  • Psihološke osnove poremećaja u ponašanju II
  • Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu poremećaja u ponašanju

Znanstveni interesi

  • anksioznost, anksiozna osjetljivost i anksiozni poremećaji kod mladih i odraslih
  • „problematično“ korištenje društvenih mreža i povezanost sa psihičkim zdravljem
  • kognitivno – bihevioralni pristup (individualni i grupni) u tretmanu različitih poremećaja te evaluacija samog tretmana

Projekti

2016. - ... članica Hrvatske psihološke komore ( 17. lipnja 2016. položen stručni ispit)

2015. - ... članica Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije

Obrazovanje

2019. - ... Poslijediplomski doktorski studij Psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2015. - ... Edukacija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno – kognitivne terapije, završni supervizijski stupanj

2008. – 2014. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obranom diplomskog rada iz područja kliničke psihologije pod nazivom „Anksiozna osjetljivost kao čimbenik ranjivosti za razvoj paničnog poremećaja“ (mentorica: dr. sc. Tanja Jurin) stekla titulu magistre psihologije

2004. – 2008. Opća gimnazija, Osijek