Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš

Izvanredni profesor
Voditelj Centra za cjeloživotno učenje

Telefon: +385 (0)1 245 7535
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 24
Znanstvena bibliografija (IRB)

Izvanredni profesor
Voditelj Centra za cjeloživotno učenje

Telefon: +385 (0)1 245 7535
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 24
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

 • Osnove socijalne pedagogije
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Kriminologija delinkvencije mladih
 • Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama
 • Teorija i metodika probacije
 • Juvenile Delinquency - Theory, Research and Interventions
 • Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti

Znanstveni interesi

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • kockanje mladih
 • maloljetnička delinkvencija
 • sankcije u zajednici / alternativne / probacijske sankcije
 • individualni socijalnopedagoški rad s mladim počiniteljima kaznenih djela

Projekti

Znanstveni projekti

 • 2015.–2016. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta "Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja u nogometu mladih na području Grada Zagreba" koji se provodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (nositelj projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 • 2015.-2016. voditelj stručno-znanstvenog projekta "Izrada materijala i edukativnog sadržaja za diseminaciju preventivnog programa kockanja mladih 'Tko zapravo pobjeđuje?'" koji se provodi uz financijsku potporu Hrvatske Lutrije, d.o.o. (nositelj projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 • 2015.–2016. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta "Roditeljska percepcija kockanja mladih" čije se aktivnosti, u okviru šireg projekta "Kockanje mladih u Hrvatskoj", provode uz financijsku potporu istraživanjima od strane Sveučilišta u Zagrebu (nositelj projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 • 2014.–2015. su-voditelj projekta "Dobrovoljnost osuđenika u sustavu izvršavanja probacijskih sankcija" koji provode Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (su-voditeljica doc.dr.sc. Ines Sučić)
 • 2012.-2013. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta pod pokroviteljstvom UNICEF ureda Hrvatska pod nazivom „Provođenje odgojne mjere Pojačana briga i nadzor u Hrvatskoj: Perspektiva maloljetnika i voditelja mjere“
 • 2011.-2013. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Osmišljavanje, provedba i evaluacija programa prevencije kockanja mladih: Tko zapravo pobjeđuje?“ čiji je nositelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, a financijski i organizacijski ga podržavaju Hrvatska Lutrija, d.o.o., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za odgoj i obrazovanje
 • 2010.-2011. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama“ čiji je nositelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, a financijski i organizacijski ga podržavaju Hrvatska lutrija, d.o.o., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Agencija za odgoj i obrazovanje
 • 2010. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Kockanje zagrebačkih adolescenata“ čiji je nositelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2010. suradnik u svojstvu evaluatora međunarodnog preventivnog programa „Unplugged“ („Imam stav“) čiji su nositelji Mentor International i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, voditeljica projekta za RH je doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
 • 2008.-2011. suradnik u znanstveno-istraživačkom projektu „Utjecaj vršnjačkog pritiska u doba adolescencije“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, glavni istraživač prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni (šifra projekta: 013-0000000-3325)
 • 2007.-2009. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu „Znanstvena i društvena utemeljenost socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, glavni istraživač prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač (šifra projekta: 013-0000000-2630)

Stručni projekti

 • 2010.-2011. suradnik na projektu „Improvig the Quality of Alternative Sanctions and Educational Measures of Youth with Behavioural Disorders“, AO Consultants for Development (Nizozemska) i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, voditelj projekta: Frans A. Grobbe, MA

Stručne aktivnosti

Članstvo u stručnim povjerenstvima i radnim skupinama

 • 2014. - Član Radne skupine za stručnu analizu i izradu Konačnog nacrta prijedloga Nacionalne strategiju za zaštitu i promicanje prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske
 • 2011. do danas Član Povjerenstva za praćenje i unapređivanje tijela kaznenog postupka i izvršavanje maloljetničkih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2013.-2014. Član radne skupine za izradu Pravilnika o izvršavanju odgojnih mjera u sustavu socijalne skrbi, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske
 • 2012.-2013. Član radne skupine za izradu Pravilnika o radu stručnih suradnika izvanpravne struke u poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece na sudovima i državnim odvjetništvima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2012.-2013. Član radne skupine za izradu Pravilnika o izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2012. Član radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o probaciji, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2012. Član radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2012. Član radne skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2009.-2011. Zamjenik predsjednice Povjerenstva za praćenje i unapređivanje tijela kaznenog postupka i izvršavanje maloljetničkih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2008.-2009. Član radne skupine Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta Prijedloga zakona o probaciji
 • 2008.-2009. Član radne skupine Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu instrumenta procjene kriminogenih rizika i potreba počinitelja kaznenih djela (Sustav procjene počinitelja)
 • 2008.-2009. Član radne skupine Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu Nacionalnih standarda o Probaciji

Osmišljavanje i održavanje stručnih edukacija

 • Osmišljavanje i provođenje edukacije pod naslovom „Procjena, planiranje i izvršavanje u provođenju maloljetničkih alternativnih sankcija“ (do sada održane 3 edukacije u Osijeku, Splitu i Rijeci), u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, temeljem ugovora s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi (danas: Ministarstvo socijalne politike i mladih)
 • Organizacija stručno-znanstvenog skupa „Kockanje mladih – istraživanje i iskustva iz prakse u Hrvatskoj“. Skup su organizirali Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga socijalnih pedagoga (HUSP) i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USM)
 • Održao 7 stručnih skupova pod naslovom „Navike i obilježja kockanja i sportskog klađenja adolescenata u urbanim sredinama“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 • Održao 7 edukacija na temu „Primjena Skale atribuiranja vlastitog delinkventnog ponašanja mladih“ u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu
 • Održao 2 puta dvodnevnu edukaciju na temu tretmanskog rada u provođenju odgojne mjere Pojačana briga i nadzor (PBIN 2 – Intervencije u obitelji) djelatnicima u sustavu socijalne skrbi koji rade na izvršavanju ove odgojne mjere; organizator edukacije Andante Global Zagreb
 • Održao 4 puta dvodnevnu edukaciju na temu tretmanskog rada u provođenju odgojne mjere Pojačana briga i nadzor (PBIN 1 – Individualni rad s maloljetnikom) djelatnicima u sustavu socijalne skrbi koji rade na izvršavanju ove odgojne mjere; organizator edukacije Andante Global Zagreb

Obrazovanje

veljača, 2009.
Stekao akademski stupanj doktora znanosti obranom disertacije pod naslovom "Pripisivanje uzročnosti vlatitog delinkventnog ponašanja mladih" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada (mentorice: prof.dr.sc. Marina Ajduković i prof.dr.sc. Željka Kamenov)

2005. – 2009.
Znanstveni poslijediplomski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada (Teorija i metodologija socijalnog rada)

prosinac, 2003.
Stekao zvanje profesor socijalni pedagog obranom diplomskog rada pod naslovom „Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Hrvatskoj“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač)

1998. – 2003.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Smjer: Socijalna pedagogija Sveučilište u Zagrebu

1994. – 1998.
XII. gimnazija, Zagreb

Dodatno usavršavanje:

2013.
Završio radionicu za mentore doktorata Professionalization of PhD Supervision pod vodstvom dr.sc. Lucasa Zinnera sa Sveučilišta u Beču, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu

2009.
Završio edukaciju Psihosocijalni tretman nasilnika u obitelji u organizaciji Društva za psihološku pomoć u Zagrebu

2009.
Završio edukaciju Ministarstva pravosuđa RH za povjerenike kod provođenja kaznenopravnih sankcija Zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i Rad za opće dobro na slobodi

2005.-2006.
Završio edukaciju Aktivno učenje i kritično mišljenje u visokoškolskoj nastavi u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, pod vodstvom prof.dr.sc. Vlaste Vizek-Vidović

1999.-2002.
Završio praktičarski program Neuro-lingvističkog programiranja (NLP-a) pod vodstvom Davida Yaffeya i Tine Stacey iz Velike Britanije, Zagrebački komunikacijski centar