Prof.dr.sc. Martina Ferić

Redovita profesorica
Odsjek za poremećaje u ponašanju
Voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta
Voditeljica Laboratorija za prevencijska istraživanja - PrevLab

Telefon: +385 (0)1 245 7434
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 23
Znanstvena bibliografija (IRB)

Redovita profesorica
Odsjek za poremećaje u ponašanju
Voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta
Voditeljica Laboratorija za prevencijska istraživanja - PrevLab

Telefon: +385 (0)1 245 7434
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 23
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

 • Strategijski pristupi preventivnim intervencijama u zajednici
 • Preventivni programi u obiteljskom i školskom okruženju
 • Trening socijalnih vještina
 • Praktikum akademskih vještina
 • Nasilje u obitelji
 • Teorije prevencije 1
 • Savjetovanje
 • Vršnjačka potpora studentima i invaliditetom

Znanstveni interesi

 • pozitivan razvoj djece i mladih
 • prevencija rizičnih ponašanja i problema u ponašanju djece i mladih
 • razvoj okruženja koji podržavaju zdrav razvoj djece i mladih (obitelj, zajednica)
 • kreiranje i implementacija znanstveno utemeljenih preventivnih intervencija
 • evaluacija preventivnih intervencija

Projekti

Znanstveni projekti

 • od 2008. kovoditeljica projekta „Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika na području Grada Velike Gorice u svrhu planiranja prevencije problema u ponašanju djece i mladih“, Grad Velika Gorica i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. - 2010. voditeljica projekta za Hrvatsku „Imam stav – prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih“ (The Unplugged – Substance Abuse Prevention Program), EU-Dap, Mentor International Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija modela prevencije u zajednici, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • 2005. – 2008. suradnica na projektu „Socialna vključenost in življenske strategije brezposlenih mladih v Sloveniji in na Hrvaškem v evropskom kontekstu“, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Stručni projekti

 • 2013. – 2015. voditeljica projekta za Hrvatsku „SPAN – Science for Prevention Academic Network, Lifelong Learning Programme Action Erasmus Network“, 526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW, nositelj Oxford Brooks University
 • 2010. – 2013. suradnica, članica projektnog tima u projektu „TEMPUS projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality“, 158757-TEMPUS-1-2009-1-HR-TEMPUS-JPGR, nositelj Sveučilište u Zagrebu
 • 2005. – 2011. koovoditeljica projekta „Planiranje evaluacije i supervizija rada Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica“, Velika Gorica

Stručne aktivnosti

 • European Society for Prevention Research, članica
 • Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, članica
 • Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID, članica Upravnog odbora
 • Vijeće za djecu Vlade RH, zamjenica članice, do 2012.
 • Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju, zamjenica članice, do 2012.
 • Stručna radna skupina za definiranje odgovornog roditeljstva, MOBMS, nezavisna stučnjakinja, 2011.
 • voditeljica stručnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Grad Velika Gorica, od 2009.
 • voditeljica Radne skupine za studijske programe na Sveučilištu u Zagrebu, od 2012.
 • članica Radne skupine za studijske programe na Sveučilištu u Zagrebu, od 2009.
 • Predsjednica Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Fakultetu, od 2013.

Obrazovanje

1988. – 1992.
Škola za primijenjenu umjetnost, Zagreb

1994. – 1998.
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poremećaji u ponašanju
kvalifikacija: profesorica defektologinja – smjer poremećaju u ponašanju

2000. – 2002.
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski magisterij
kvalifikacija: magistra znanosti (društveno područje)

2003. – 2006.
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski studij
kvalifikacija: doktorica znanosti (društveno područje)