Doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić

Docentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7417
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (IRB)

Docentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7417
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7
Znanstvena bibliografija (IRB)

Nastava

 • Osnove socijalne pedagogije
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija
 • Kriminologija delinkvencija mladih
 • Volonterski rad I., II., III. i IV.
 • Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti

Znanstveni interesi

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • kockanje i klađenje mladih
 • pravni položaj djece i mladih, te pravni temelji intervencija usmjerenih prema djeci, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima
 • razvoj socijalne pedagogije kao znanstvene i stručne discipline

Projekti

Znanstveni projekti

 • 2010. - danas - suradnica na projektu „Kockanje mladih u Hrvatskoj“, ERF, Sveučilište u Zagrebu, voditelj projekta: doc.dr.sc. Neven Ricijaš
 • 2010. - pilot istraživanje „Kockanje adolescenata u Gradu Zagrebu“
 • 2011. - znanstveno-istraživački projekt „Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama u Republici Hrvatskoj“
 • 2012. - 2013. - osmišljavanje, provedba i evaluacija programa prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“
 • 2012. - 2013. - znanstveno-istraživački projekt „Kockanje zagrebačkih studenata“
 • 2012. - 2014. - znanstveno-istraživački projekt „Kockanje srednjoškolaca u manjim gradskim sredinama“
 • 2013. – 2015. - znanstveno-istraživački projekt „Roditeljska percepcija kockanja mladih“
 • 2009.- suradnica na projektu „Znanstvena utemeljenost i razvoj socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj“, MZOŠ, ERF, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač

Stručni projekti

 • 2014. – suradnica na IPA projektu „Vol.Up“ (Volume Up for Volunteering), nositelj: Crveni križ
 • 2014. – suradnica na IPA projektu „Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima“ (From equal rights to equal opportunities - FERTEO), nositelj: Grad Zagreb
 • 2014. – suradnica na IPA projektu "Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi", nositelj: Sveučilište u Zagrebu

Stručne aktivnosti

 • 2014. – voditeljica Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju ERF-a
 • 2010. – 2013. – suradnica u Odgojnom savjetovalištu Centra za rehabilitaciju ERF-a
 • 2013. – 2014. – suradnica udruge „Ambidekster klub“
  članica Upravnog odbora
  evaluatorica programa i projekata
 • 2013. – voditeljica grupnog programa za roditelje djece i mladih u riziku u sklopu programa "Grupni pristup u radu s djecom i mladima u riziku", Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, voditeljice: doc.dr.sc. Jeđud Borić i Sanja Radić, prof.
 • 2009. – 2013. – suradnica udruge „Mobbing“ – voditeljica grupnog savjetovanja i treninga socijalnih vještina

Obrazovanje

2009. – 2013.
poslijediplomski doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
listopad, 2013. - doktorirala obranom disertacije „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“, mentori: doc.dr.sc. Neven Ricijaš i prof.dr.sc. Marina Ajduković

2001. – 2006.
studij socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
srpanj, 2006. - diplomirala obranom rada „Povezanost obiteljskih prilika i poremećaja u ponašanju maloljetnika na izdržavanju kazne zatvora“, mentorica: prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač

1997. – 2001.
III. gimnazija, Zagreb