Andrea Ćosić, mag. paed. soc.

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7518
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 46

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7518
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 46

Nastava

  • Trening komunikacijskih vještina I
  • Socijalnopedagoška procjena I i II
  • Kvalitativni pristup u socijalnopedagoškim istraživanjima
  • Odabrane teme: Izvanobiteljska skrb i tretman djece i mladih (izborni)
  • Trening socijalnih vještina ( izborni)

Znanstveni interesi

  • Procjena i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju
  • Izvanobiteljska skrb djece i mladih
  • Kvalitativna metodologija

Projekti

2017. – danas
suradnica na istraživanju "Otpornost rizičnih obitelji", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2017. – danas
suradnica na istraživanju "Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja", Ured pravobraniteljice za djecu, Republika Hrvatska

2015. – 2016.
suradnica na istraživanju "Unapređivanje socijalnih vještina kod populacija u riziku", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stručne aktivnosti

  • Udruženje "Djeca prva", članica
  • Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, članica

Obrazovanje

Rujan, 2016.
Stekla zvanje magistre socijalne pedagogije obranom diplomskog rada pod naslovom „ Razvoj socijalnih vještina kod djevojaka s problemima u ponašanju: primjena metode treninga socijalnih vještina “ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentorica: doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić; komentorica: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić)

2011. – 2017.
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – diplomski studij, modul Djeca i mladi

Rujan, 2014.
Stekla zvanje prvostupnice socijalne pedagogije

2011. – 2014.
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – preddiplomski studij

2007. – 2011.
X. gimnazija „Ivan Supek”, Zagreb