Laboratorij za psiholingvistička istraživanja - POLIN

Voditeljica Laboratorija: prof.dr.sc. Melita Kovačević

Laboratorij za psiholingvistička istraživanja POLIN od 1999. okuplja suradnike različitih struka (logopede, psihologe, lingviste, kroatiste) radi provođenja interdisciplinarnih istraživanja s ciljem omogućavanja boljeg razumijevanja jezičnog razvoja, jezične obrade i jezičnih poremećaja te njihovih uzroka koristeći pri tome tehnološki napredne metode.

Laboratorij za psiholingvistička istraživanja čini i Kliničkoistraživački odio KIO, smješten u DV Mali princ, Jordanovac, Zagreb u kojem se uglavnom provodi dijagnostičko -klinički rad s populacijom različitih jezičnih poremećaja.

Laboratorij raspolaže opremom za snimanje evociranih potencijala, uređajem za praćenje pokreta oka, opremom za mjerenje vremena reakcije, velikim brojem jezičnih, psiholoških i neuropsiholoških testova te logopedskim priborom "Logoped set" koji se nalazi u kliničko-istraživačkom odjelu Laboratorija. Laboratorij je i jedan od organizatora interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON).

Suradnici Laboratorija: