Laboratorij za istraživanja znakovnog jezika i kulture gluhih

Voditeljica Laboratorija: izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić

Laboratorij za istraživanje znakovnoga jezika i kulture Gluhih (HZJ lab) osnovan je 2004. godine kao rezultat rada na bilateralnom američko-hrvatskom projektu "A Basic Grammar of Croatian Sign Language" (Osnove gramatike hrvatskoga znakovnog jezika - HZJ).

Rad na Projektu, a time i rad u Laboratoriju financira National Science Foundation - Linguistic Program, SAD, a dio troškova podmiruje i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH. Rad u Laboratoriju prvenstveno je usmjeren u istraživanja lingvistike hrvatskoga znakovnog jezika. Opis lingvističke strukture HZJ pridonjet će njegovom prepoznavanju i priznavanju kao potpunog i prirodnog sredstva komunikacije za gluhe osobe kao što stoji u Preporuci o zaštiti znakovnih jezika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Istraživanja će utjecati na razvoj programa: za učenje HZJ kao drugoga jezika (J2), za edukaciju prevoditelja/tumača i učitelja za gluhe te za poučavanje roditelja gluhe djece. Postojanje osnovne gramatike HZJ preduvjet je razvoja programa za dvojezičnu rehabilitaciju i edukaciju djece oštećena sluha te razvoj svijesti kod učitelja za gluhe kako upotreba HZJ može poboljšati pismenost i općenito obrazovna postignuća gluhe djece. Laboratorij je smješten pri Centru "Slava Raškaj".

Voditeljica Projekta i osnivateljica Laboratorija je prof.dr.sc. Ljubica Pribanić, a suosnivateljica s američke strane je prof. dr.sc. Ronnie Wilbur (Purdue University, IN, SAD), najveći svjetski autoritet u području istraživanja lingvistike znakovnih jezika.

Suradnice laboratorija: