Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije

Voditeljica Laboratorija: doc.dr.sc. Maja Cepanec

Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije (LIDEK) osnovan je 2001. godine pod imenom Laboratorij za razvojnu neurolingvistiku i vodstvom prof.dr.sc. Marte Ljubešić. Laboratorij je nastao temeljem ugovora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, a utemeljen je na dugogodišnjoj suradnji stručnjaka iz biomedicinskih i bihevioralnih znanosti uključenih u istraživanje ranog razvoja.

Ciljevi:

 • Istraživanje razvoja komunikacije, jezika i govora, te razvojnih odstupanja u navedenim područjima
 • Istraživanje uloge i međuodnosa viših kognitivnih funkcija u razvoju komunikacije, jezika i govora u različitim kliničkim populacijama
 • Istraživanje povezanosti neurobiološke osnove i bihevioralnih razvojnih pokazatelja u djece urednog i narušenog razvoja
 • Istraživanje utjecaja okolinskih čimbenika (roditeljski stilovi, različiti terapijski pristupi i sl.) na razvojne ishode
 • Razvoj dijagnostičkog instrumentarija za procjenu ranog dječjeg razvoja

Projekti:

 • Analiza ključnih bihevioralnih obilježja djece s autizmom u predškolskoj dobi kao pretpostavka kvantifikacije razvojnih profila (UNIZG)
 • Autism Diagnostic Observation with Robot Evaluator (ADORE) (HZZ)
 • Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija (UNIZG)
 • Uvođenje sustava znanstveno utemeljene (rane) dijagnostike autizma u Republiku Hrvatsku (Zaklada Adris, HEP, HT)
 • Kognitivni i jezični razvoj u djece s neurorazvojnim rizikom (MZOŠ)
 • Rani komunikacijski i jezični razvoj u djece s ranim mozgovnim oštećenjima (MZOŠ)

Suradnice Laboratorija: