Odjel općih i pravnih poslova

Odjel općih i pravnih poslova je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja poslove evidencije, pripreme i koordinacije izvođenja preddiplomske, diplomske, integrirane i poslijediplomske nastave te cjeloživotnog učenja, prijave i provedbe znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, međunarodne suradnje i međunarodne razmjene.

Odjel općih i pravnih poslova obavlja pravne, kadrovske, informatičke poslove, poslove vezane za informacijske sustave i sustave za e-učenje, računovodstveno-financijske poslove te poslove čišćenja i održavanja.

Radom Odjela općih i pravnih poslova rukovodi i koordinira tajnik Fakulteta.

Tajnica Fakulteta
Ana Hećimović, mag. iur.
Telefon: +385 (0)1 245 7507
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel općih i pravnih poslova je ustrojen kroz sljedeće urede:

  1. Ured dekana
  2. Ured za pravne i kadrovske poslove
  3. Ured za računovodstveno-financijske poslove
  4. Ured za projekte i međunarodnu suradnju
  5. Ured za informacijske sustave i e-učenje
  6. Ured za informatičku podršku
  7. Referada za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije
  8. Referada za poslijediplomske studije
  9. Pisarnica i arhiv
  10. Služba održavanja