Nastavno-klinički centar

O Centru

Voditeljica Nastavno-kliničkog centra: doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

U okviru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kao klinička jedinica i nastavna baza za studente djeluje i Nastavno-klinički centar (www.centar.erf.unizg.hr). Centar je započeo s radom 1997. godine okupljanjem različitih stručnjaka, prije svega nastavnika iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije, socijalne pedagogije i psihologije, te suradnika iz drugih područja - neurologije, psihijatrije i drugih. U razdoblju od 15 godina Centar je postao nastavna baza-vježbaonica za provođenje vježbi i praktičnoga rada za studente dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji se izvode na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Uz nastavni rad u Centru su razvijene brojne kliničke usluge koje su po mnogočemu specifične i jedinstvene. Stručna potpora se osigurava korisnicima širokog dobnog raspona (od najmlađih do osoba starije životne dobi) koji imaju različita razvojna odstupanja, teškoće ili poremećaje (od neurorazvojnog rizika do problema s govorom kao posljedice moždanog udara). Kontinuirani priljev korisnika kao i liste čekanja na pojedinu uslugu upućuju na podatak da je Centar prepoznat kao jedinica u kojoj se može dobiti primjerena stručna potpora za raznoliki raspon teškoća i poremećaja. U razdoblju od 15 godina Centar bilježi broj od 6000 korisnika, a u posljednjih nekoliko godina uočava se porast broja najmlađih korisnika (0-6 godina).

Centar je ujedno i mjesto na kojem se provode znanstvena i stručna istraživanja, stručni projekti, radionice te edukacije i supervizije.

Stručni rad

Klinički stručni rad obuhvaća savjetovanje, prevenciju, procjenu, tretman, terapiju i (re)habilitaciju u području:

 • roditeljske zabrinutosti za djetetov razvoj, ponašanje ili učenje
 • neurororazvojnog rizika
 • oštećenja vida
 • oštećenja sluha
 • intelektualnih teškoća
 • poremećaja iz autističnog spektra
 • motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti
 • problema u ponašanju
 • teškoća jezika, govora i glasa
 • teškoća čitanja i pisanja
 • teškoća učenja
 • ADHD poremećaja
 • emocionalnih teškoća
 • komunikacijskih teškoća
 • selektivnog mutizma i
 • teškoća hranjenja i gutanja