Časopisi

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja


HRRI
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
 izlazi od 1996. godine kao slijednik časopisa Defektologija koji je izlazio trideset godina. Izdavanje časopisa financijski podupire i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Časopis izlazi dva puta godišnje. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja objavljuje izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih te drugih društvenih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, dijagnostike i procjene, tretmana i sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s posebnim potrebama i poremećajima u ponašanju. Primarno je usmjerena na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz poremećaje u ponašanju. Stalne rubrike su i sažeci doktorskih disertacija i magistarskih radova.

Objavljuju se i prikazi knjiga te obavijesti o znanstvenim skupovima. Časopis je po vrsnoći izjednačen s časopisima s međunarodnom recenzijom i indeksiran u više relevantnih međunarodnih bibliografskih baza.

Članci iz časopisa indeksiraju se u:

 1. EBSCO-Rehabilitation & Sports Medicine Source
 2. SCOPUS
 3. ProQuest - Health and Medical Complete
 4. PsycINFO
 5. CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts
 6. ERIH - European Reference Index for the Humanities
 7. DOAJ - Directory of Open Access Journals
 8. C.E.E.O.L. - Central and Eastern European Online Library
 9. GESIS SocioGuide
 10. Google Scholar
 11. ScientificCommons
 12. HRČAK

Objavljuje se i mrežno izdanje časopisa na znanstvenom portalu HRČAK, s dostupnim punim tekstom objavljenih članaka.

Upute autorima (.pdf)

Impressum (.pdf)

Web: hrri.erf.hr, hrcak.srce.hr/hrzri

Kriminologija i socijalna integracija

KSINČasopis Kriminologija i socijalna integracija izdaje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za poremećaje u ponašanju i Odsjek za kriminologiju, kontinuirano od 1993. godine. Izdavanje časopisa financijski podupire i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis je namijenjen objavljivanju, prije svega, znanstvenih i preglednih radova iz područja kriminologije, penologije i poremećaja u ponašanju, a u središte zanimanja stavlja osobe i skupine koje manifestiraju ne samo formalno kriminalno ponašanje nego i poremećaje (probleme) u ponašanju u cjelini. Bavi se poremećajima u ponašanju osoba svih dobnih skupina, dakle, djece, maloljetnika i punoljetnih osoba. S jednakom pozornošću časopis se bavi problemima etiologije i fenomenologije te prevencije, sprečavanja i suzbijanja kriminalnog ponašanja odnosno poremećaja u ponašanju u cjelini. Nastoji okupiti što širi krug istaknutih znanstvenika koji djeluju u brojnim sveučilišnim i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Uredništvo nastoji zaprimati tekstove koji će zadovoljiti širok krug korisnika ne samo u znanstvenim krugovima, nego i stručnjaka u službama i institucijama socijalne skrbi, prosvjete, zdravstva, pravosuđa, unutarnjih poslova i organizacija civilnog društva. Časopis je po vrsnoći izjednačen s časopisima s međunarodnom recenzijom i indeksiran u više relevantnih međunarodnih bibliografskih baza.

U 2012. godini časopis je indeksiran u sljedećim bazama:

Objavljuje se i mrežno izdanje časopisa na znanstvenom portalu HRČAK, s dostupnim punim tekstom objavljenih članaka.

Od 2013. godine, časopis "Kriminologija i socijalna itegracija" izdavat će se isključivo u elektronskom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Promjena izdavačke politike časopisa "Kriminologija i socijalna itegracija" (.pdf)

Upute autorima (.pdf)

Logopedija

Časopis Logopedija izdaje Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za disleksiju i Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Časopis je započeo izlaziti 1995. godine. Tiska se u 150 primjeraka.

Teme kojima je časopis usmjeren su iz područja logopedije i područja logopediji srodnih znanosti, a poseban je interes vezan uz komunikaciju, jezik, govor, glas, čitanje i pisanje te naročito odstupanja u ovim područjima.

Radovi koji se prikupljaju mogu biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Zbog neredovitoga izlaženja, časopis nije indeksiran. Inicijativom uredništva tijekom 2011. razmotrena je potreba i mogućnosti kontinuiranoga izlaženja te su aktivnosti usmjerene na objavu elektronskoga oblika časopisa u 2012. kao i promjenu i proširenje uredništva stručnjacima iz inozemstva. Učinjene su predradnje za opsežnije prikupljanje radova i stjecanje mogućnosti indeksiranja u bazama.