Iva Gričar, v. pred.

Viši predavač
Voditeljica Katedre za tjelesni odgoj i rekreaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7580
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba P2

Viši predavač
Voditeljica Katedre za tjelesni odgoj i rekreaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7580
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba P2

Nositeljica na predmetima

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

Obrazovanje

1998. Diploma na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Stručne aktivnosti

 • Od 2006. god. izabrana za vanjsku suradnicu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet sinkronizirano plivanje (izborni predmet)
 • Od 1993. god sudac sinkroniziranog plivanja i član Zbora sudaca sinkroniziranog plivanja grada Hrvatske
 • Od 2005. god. međunarodni sudac sinkroniziranog plivanja
 • Od 2003. god. član Udruge nastavnika TZK na Sveučilištu u Zagrebu
 • Od 1997. god. učitelj skijanja u Hrvatskom zboru učitelja i trenera sportova na snijegu
 • Od 2006. god. voditelj Kabineta za tjelesni odgoj i rekreaciju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Publikacije

 • Englesko/francusko/hrvatski rječnik olimpijskih i paraolimpijskih športova (Ljetne igre) - stručna lektura, Školska knjiga; 2010.
 • Fojtik M, Golubić I., Gričar I., Haničar E. (2011). Odbojka za osobe s posebnim potrebama, U: Prvi međunarodni skup studenata specijalne edukacije i rehabilitacije "Specijalna edukacija i rehabilitacija", Beograd, str. 311
 • Ćurković S., Zvonarek N., Gričar I. (2007). Stručne pretpostavke i potreba edukacije studenata sportaša o usvajanju zdravih životnih navika, U: Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, str. 282 - 290
 • Skender N., Gričar I., Grčić-Zubčević N. Štafetne igre u bazenu u programu sportske rekreacije osoba starije životne dobi (Međunarodna zanstveno-stručna konferencija "Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja", Osijek, 2011.)
 • Skender N., Grčić-Zubčević N., Gričar I. (2007). Razlozi bavljenja mladih vodenim sportovima i njihova preferencija prema ostalima, U: VII. Konferencija o športu Alpe-Jadran, Opatija, str. 251-257.