Centar za cjeloživotno učenje

Aktualne edukacije

Trenutno se u okviru Centra za cjeloživotno učenje provode sljedeće edukacije:

2023.

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (3. – 5. srpanj 2023.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul II (16. i 17. lipnja 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Stručni modul II (9. i 10. lipnja 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima (17. – 19. svibnja 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul IV (28. i 29. travnja 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul I (21. i 22. travnja 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul IV (ožujak 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul III (17. i 18. ožujka 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Selektivni mutizam u dječjoj dobi-procjena i podrška (13. i 14. ožujka 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Stručni modul III (3. i 4. ožujka 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul III (24. i 25. veljače 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Terapija poremećaja glasa kod djece (24. veljače 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Terapija poremećaja glasa kod djece (10. veljače 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima (23. – 25. siječanj 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Stručni modul III (13. i 14. siječanj 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Selektivni mutizam u dječjoj dobi-procjena i podrška (9. i 10. siječanj 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul III (siječanj i ožujak 2023.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

2022.

Selektivni mutizam u dječjoj dobi-procjena i podrška (12. i 13. prosinac 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Stručni modul III (4. i 5. studeni 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Stručni modul II (listopad i studeni 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul II (7. i 8. listopad 2022.; 18. i 19. studeni 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul I (28. i 29. listopad 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (5. – 8. rujan 2022.)
Program edukacije
Obrazac za prijavu

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (13. – 15. srpanj 2022.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu

Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima (28. – 30. lipanj 2022.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu

Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (14. – 18. ožujka 2022.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (23. – 25. veljače 2022.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Stručni modul III (18.  19. veljače 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul III (11.  12. veljače 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima (veljača 2022.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (1. – 3. veljače 2022.)

2021.

Senzorna integracija - Modul III (prosinac 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2021.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (studeni 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2021.)

Senzorna integracija - Modul II (studeni 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2021.)

Senzorna integracija - Modul I (listopad 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2021.)

Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima (listopad 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (12. – 14. listopad 2021.)

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (22. – 24. rujna 2021.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (rujan 2021.)

Senzorna integracija - Modul IV (ljeto 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (ljeto 2021.)

Senzorna integracija - Stručni modul III (2. i 3. srpanj 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu

Senzorna integracija - Modul III (25. i 26. lipanj 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2021.)

Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima (svibanj 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (26.-28. svibnja 2021.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (28. i 29. svibanj 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2021.)

Senzorna integracija - Modul II (7. i 8. svibanj 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2021.)

Senzorna integracija - Modul I (travanj 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2021.)

Senzorna integracija - Modul IV (ožujak 2021.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (ožujak 2021.)

2020.

Senzorna integracija - Stručni modul III (prosinac 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2020.)

Senzorna integracija - Modul II (studeni 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2020.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (listopad 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2020.)

Senzorna integracija - Modul III (listopad 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2020.)

Senzorna integracija - Modul I (listopad 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2020.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (prosinac 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2020.)

Senzorna integracija - Modul IV (jesen 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (jesen 2020.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (lipanj 2020.) [OTKAZANO - COVID-19]
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2020.)

Senzorna integracija - Modul II (lipanj 2020.) [OTKAZANO - COVID-19]
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2020.)

Senzorna integracija - Modul IV (proljeće 2020.) [OTKAZANO - COVID-19]
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (proljeće 2020.)

Senzorna integracija - Modul I (travanj 2020.) [OTKAZANO - COVID-19]
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2020.)

Senzorna integracija - Modul III (travanj 2020.) [OTKAZANO - COVID-19]
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2020.)

Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima (veljača 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2020.)

Senzorna integracija - Stručni modul III (veljača 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2020.)

Senzorna integracija - Modul III (veljača 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2020.)

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (siječanj 2020.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (siječanj 2020.)

2019.

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II (studeni/prosinac 2019.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2019.)

Senzorna integracija - Modul II (prosinac 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (jesen 2019.)

Senzorna integracija - Modul I (studeni 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2019.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I (listopad 2019.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2019.)

Senzorna integracija - Modul IV (jesen 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (jesen 2019.)

Senzorna integracija - Modul II (jesen 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (jesen 2019.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (lipanj 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2019.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II (svibanj 2019.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2019.)

Senzorna integracija - Modul I (svibanj 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2019.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I (travanj 2019.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2019.)

Senzorna integracija - Modul III (ožujak 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (ožujak 2019.)

Senzorna integracija - Stručni modul III (ožujak 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (ožujak 2019.)

Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima (veljača 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2019.)

Senzorna integracija - Modul III (veljača 2019.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2019.)

2018.

Senzorna integracija - Modul II (prosinac 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2018.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (studeni 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2018.)

Senzorna integracija - Modul I (studeni 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2018.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I (studeni 2018.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2018.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II (rujan/listopad 2018.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu - grupa 1
Obrazac za prijavu - grupa 2

Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (rujan 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (rujan 2018.)

Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima (srpanj 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (srpanj 2018.)

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (lipanj 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2018.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (svibanj 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2018.)

Senzorna integracija - Modul IV (svibanj 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2018.)

Senzorna integracija - Modul II (svibanj 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2018.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II (travanj 2018.)
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2018.)

Senzorna integracija - Modul I (travanj 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2018.)

Vještine zagovaranja u području prevencije i javnog zdravlja (ožujak 2018.)
Prva obavijest i opis radionice
Obrazac za prijavu (ožujak 2018.)
Odluka HKER-a o vrednovanju radionice

Senzorna integracija - Modul III (ožujak 2018.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (ožujak 2018.)

2017.

Senzorna integracija - Modul II (studeni 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2017.)

Senzorna integracija - Modul I (studeni 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2017.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I (studeni 2017.)
Poziv na edukaciju
Opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2017.)

Senzorna integracija - Modul IV (2017/18.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (2017/18.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (studeni 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2017.)

Senzorna integracija - Modul III (rujan 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (rujan 2017.)

Senzorna integracija - Modul I (rujan 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (rujan 2017.)

Senzorna integracija - Modul I (jesen 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (jesen 2017.)

Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (rujan 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (rujan 2017.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (srpanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (srpanj 2017.)

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (lipanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2017.)

Senzorna integracija - Modul IV (2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (2017.)

Senzorna integracija - Modul III (lipanj/srpanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj/srpanj 2017.)

Senzorna integracija - Modul II (svibanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2017.)

Senzorna integracija - Modul II (travanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2017.)

Senzorna integracija - Modul I (travanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2017.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I (ožujak i travanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (ožujak i travanj 2017.)

Senzorna integracija - Modul I (proljeće 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (proljeće 2017.)

Senzorna integracija - Modul III (proljeće 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (proljeće 2017.)

Senzorna integracija - Modul IV (proljeće 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (proljeće 2017.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (veljača 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2017.)

Od otpora do otpornosti djece i mladih s problemima u ponašanju (veljača 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2017.)

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (siječanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (siječanj 2017.)

Senzorna integracija - Modul II (siječanj 2017.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (siječanj 2017.)

2016.

Senzorna integracija - Modul III (prosinac 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2016.)

Senzorna integracija - Modul I (prosinac 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2016.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (studeni 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2016.)

Ovisnost o kockanju - od teorije do tretmana" (Modul 1) (prosinac 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (prosinac 2016.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I (studeni 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2016.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (2016/17.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2016.)

Senzorna integracija - Modul IV (2016/17.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (studeni 2016.)

Senzorna integracija - Modul III (2016/17.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2016.)

Senzorna integracija - Modul II (2016/17.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (listopad 2016.)

Senzorna integracija - Modul I (2016/17.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (rujan/listopad 2016.)

ABA - Primijenjena analiza ponašanja (2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (2016.)

Senzorna integracija - Modul IV- Supervizija (srpanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (srpanj 2016.)

Senzorna integracija - Modul I (lipanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2016.)

Senzorna integracija - Modul IV- Supervizija (lipanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (lipanj 2016.)

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2016.)

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza (svibanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2016.)

Senzorna integracija - Stručni modul II (svibanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (svibanj 2016.)

Senzorna integracija - Modul III (travanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2016.)

Senzorna integracija - Modul II (travanj 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (travanj 2016.)

Senzorna integracija - Modul I (veljača 2016.)
Prva obavijest i opis edukacije
Obrazac za prijavu (veljača 2016.)

2015.

Senzorna integracija - Modul II (prosinac 2015.)
Prva obavijest i opis edukacije
Prijavnica (prosinac 2015.)

Senzorna integracija - Modul III (studeni 2015.)
Prva obavijest i opis edukacije
Prijavnica (studeni 2015.)

Senzorna integracija - Modul I. (studeni 2015.)
Prva obavijest i opis edukacije
Prijavnica (studeni 2015.)

Razvoj socijalno-emocionalnih vještina djece (travanj 2015.)
Prva obavijest i opis edukacije
Prijavnica (travanj 2015.)

Razvoj socijalno-emocionalnih vještina djece (ožujak 2015.)
Prva obavijest i opis edukacije
Prijavnica (ožujak 2015.)

Senzorna integracija - Modul I (veljača 2015.)
Prva obavijest i opis edukacije
Prijavnica (veljača 2015.)

Provedene edukacije

Od 2009. godine, kada je osnovan Centar za cjeloživotno učenje, osmislili smo i proveli različite edukacije, nastojeći odgovoriti na interese i potrebe suvremene znanosti i prakse.

Posebno nam je zadovoljstvo što kontinuirano uočavamo veliki interes polaznika uslijed čega edukacije prema potrebama i ponavljamo.

Detaljnije o svakoj održanoj edukaciji možete pročitati otvaranjem naslova:

O Centru

Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje: doc. dr. sc. Anja Mirosavljević

Svrha Centra

ERFUNIZG CCU logo webCentar za cjeloživotno učenje smo, kao ustrojbenu jedinicu Fakulteta, osnovali kako bismo zainteresiranim stručnjacima različitih profila pružili mogućnost trajnog obnavljanja postojećih znanja i vještina, te kako bismo osigurali prostor za stjecanje novih profesionalnih kompetencija i intervencijskih pristupa u radu s korisnicima.

Ciljevi Centra

  • promocija suvremenih znanja u praksi,
  • osiguravanje visokih standarda kvalitete u praksi,
  • suradnja sa stručnjacima u praksi,
  • osiguravanje kvalitetnih intervencijskih programa i metoda rada,
  • jačanje profesionalnih kompetencija praktičara.

Aktivnosti Centra za cjeloživotno učenje prije svega se odnose na osmišljavanje i provođenje edukacija u području prevencije, dijagnostike i rehabilitacije/tretmana osoba s teškoćama socijalne integracije i osoba s teškoćama govorno-jezične komunikacije, kao i programa usmjerenih na istraživačku metodologiju u području društvenih znanosti.

Edukacije su uglavnom namijenjene stručnjacima u području društvenih znanosti, pri čemu se u opisu svake edukacije specifično navode kriteriji za upis.

Aktivnosti Centra omogućuju stručno usavršavanje kroz različite oblike rada, kao što su tečajevi, seminari, radionice, stručni skupovi, konferencije, okrugli stolovi i slično.

Neke edukacije rezultat su znanstveno-istraživačkog i stručnog rada djelatnika Fakulteta, neke su organizirane u suradnji s institucijama koje su iskazale potrebu za stručnim usavršavanjem u pojedinim temama, a neke su sastavni dio širih projektnih aktivnosti.