O Fakultetu

Misija i vizija

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj koja ustrojava i izvodi sveučilišne studijske programe logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije te razvija znanstveno-istraživački i visokostručni rad u tim područjima.

Misija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je obrazovanje temeljeno na znanstvenim spoznajama edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije s ciljem uključivanja ranjivih / rizičnih skupina u zajednicu, djelujući prema pojedincu i socijalnoj okolini te utjecanje na javne politike i društvenu dobrobit, uz poštivanje načela profesionalne etičnosti i odgovornosti.

Vizija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je postati međunarodno prepoznata visokoškolska institucija po izvrsnosti u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu te profesionalnom utjecaju na okruženje u kojem djeluje.

Fakultet jučer i danas

Današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kroz svoju povijest nekoliko je puta mijenjao svoj naziv i status. Odlukom Sabora Narodne Republike Hrvatske od 10. srpnja 1962. godine osnovana je Visoka defektološka škola. U svibnju 1965. godine ona postaje sastavnicom zagrebačkog Sveučilišta. Godine 1973. Visoka defektološka škola mijenja svoj naziv u Fakultet za defektologiju, koji 14. travnja 1998. godine mijenja svoj naziv u Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Od 2007. godine Fakultet je smješten na lokaciji u Sveučilišnom kampusu Borongaj.

Danas na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu studira oko 900 studenta na jednom od tri preddiplomska ili tri diplomska studijska programa, jednom poslijediplomskom specijalističkom i dvama doktorskim studijima te nizu edukacija koje se provode u okviru Centra za cjeloživotno učenje ERF-a.

Vodeći računa o potrebama društva, Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te slijedeći Standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, Fakultet stalno radi na podizanju kvalitete programa obrazovanja prvostupnika i magistara edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije, kao i doktoranata, specijalizanata i polaznika programa cjeloživotnog učenja. Jednako tako Fakultet promiče inkluziju i zaštitu ljudskih prava senzibilizirajući javnost za položaj, potrebe i prava sve većeg broja marginaliziranih skupina u društvu.

Studenti su najvažniji partner u svim djelatnostima Fakulteta te sudjeluju u svim događajima vezanim za Fakultet. Značajno pridonose u okviru nastave, te kroz volonterske aktivnosti i projekte u zajednici. Aktivni su u organizaciji sportskih, glazbenih i drugih događanja te osobito u planiranju i provedbi međunarodnih studentskih kongresa, intenzivnoj studentskoj razmjeni s drugim sveučilištima u Europi pa i na drugim kontinentima. Bivši studenti i prijatelji Fakulteta odnedavno su udruženi u AMAC i njihova veća aktivnost i suradnja tek se očekuje.

Uvažavajući istraživačku orijentaciju Sveučilišta u Zagrebu, te nacionalne i europske istraživačke prioritete, Fakultet nastoji povećavati kako znanstvenu produktivnost tako i znanstvenu izvrsnost. Zamjetan je zaokret prema prijavljivanju i partnerskom sudjelovanju u projektima financiranim od strane fondova Europske unije te prema primjeni rezultata istraživanja u nastavnom gradivu na svim razinama studiranja te boljoj pripremi studenta za budući znanstveno istraživački rad. Kroz Tempus projekt Sveučilišta u Zagrebu djelatnici Fakulteta dali su osobit doprinos razvoju sustava potpore studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Suradnja sa zajednicom i utjecaj na promjene u njoj dio su tradicije. Više od 50% znanstveno-nastavnih djelatnika Fakulteta kontinuirano su uključeni u različite razine i vrste aktivnosti kojima se ostvaruje stručni i društveni utjecaj na zajednicu i javne, stručne politike. Centar za rehabilitaciju, kao zasebna ustrojbena jedinica Fakulteta, pruža zajednici raznovrsne, nove stručne usluge iz djelokruga prevencije, rane intervencije, habilitacije i rehabilitacije, čime se istovremeno podiže kvaliteta nastavnog i znanstvenog rada u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa. Aktivnosti u Centru značajno pridonose i većoj prepoznatljivosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - brošura (2019.)

50 godina ERF-a

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kroz povijest (1962. - 2012.)