Financijski dokumenti ERF-a

Procedure

Procedura blagajničkog poslovanja ERF-a (2. siječnja 2023.)

Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja ERF-a (3. prosinca 2019.)

Procedura planiranja - stvaranja ugovornih obveza (25. studeni 2016.)

Zahtjev za nabavu

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka (25. studeni 2016.)

Procedura provjere isporučene robe, obavljenih usluga i izvedenih radova (25. studeni 2016.)

Procedura zaprimanja, provjere te plaćanja po računima (25. studeni 2016.)

Financijski planovi

Izmjene i dopune Financijskog plana ERF-a za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan ERF-a za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan ERF-a za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan ERF-a za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan ERF-a za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan ERF-a za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Financijski plan ERF-a za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan ERF-a za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Financijski plan ERF-a za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Financijska izvješća

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu