Financijski dokumenti ERF-a

Procedure

Procedura planiranja - stvaranja ugovornih obveza

Zahtjev za nabavu

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura provjere isporučene robe, obavljenih usluga i izvedenih radova

Procedura zaprimanja, provjere te plaćanja po računima

Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja ERF-a

Financijski planovi

Financijski plan ERF-a za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan ERF-a za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan ERF-a za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan ERF-a za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Financijski plan ERF-a za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan ERF-a za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Financijski plan ERF-a za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Financijska izvješća

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu

Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu