Centar za cjeloživotno obrazovanje

Aktualne edukacije

Trenutno se u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje provode sljedeće edukacije:

Provedene edukacije

Od 2009. godine, kada je osnovan Centar za cjeloživotno obrazovanje, osmislili smo i proveli različite edukacije, nastojeći odgovoriti na interese i potrebe suvremene znanosti i prakse.

Posebno nam je zadovoljstvo što kontinuirano uočavamo veliki interes polaznika uslijed čega edukacije prema potrebama i ponavljamo.

Detaljnije o svakoj održanoj edukaciji možete pročitati otvaranjem naslova:

O Centru

Voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje: izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš

Svrha Centra

Centar za cjeloživotno obrazovanje smo, kao ustrojbenu jedinicu Fakulteta, osnovali kako bismo zainteresiranim stručnjacima različitih profila pružili mogućnost trajnog obnavljanja postojećih znanja i vještina, te kako bismo osigurali prostor za stjecanje novih profesionalnih kompetencija i intervencijskih pristupa u radu s korisnicima.

Ciljevi Centra

  • promocija suvremenih znanja u praksi,
  • osiguravanje visokih standarda kvalitete u praksi,
  • suradnja sa stručnjacima u praksi,
  • osiguravanje kvalitetnih intervencijskih programa i metoda rada,
  • jačanje profesionalnih kompetencija praktičara.

Aktivnosti Centra za cjeloživotno obrazovanje prije svega se odnose na osmišljavanje i provođenje edukacija u području prevencije, dijagnostike i rehabilitacije/tretmana osoba s teškoćama socijalne integracije i osoba s teškoćama govorno-jezične komunikacije, kao i programa usmjerenih na istraživačku metodologiju u području društvenih znanosti.

Edukacije su uglavnom namijenjene stručnjacima u području društvenih znanosti, pri čemu se u opisu svake edukacije specifično navode kriteriji za upis.

Aktivnosti Centra omogućuju stručno usavršavanje kroz različite oblike rada, kao što su tečajevi, seminari, radionice, stručni skupovi, konferencije, okrugli stolovi i slično.

Neke edukacije rezultat su znanstveno-istraživačkog i stručnog rada djelatnika Fakulteta, neke su organizirane u suradnji s institucijama koje su iskazale potrebu za stručnim usavršavanjem u pojedinim temama, a neke su sastavni dio širih projektnih aktivnosti.