Završna rang-lista pristupnika za upis na prijediplomski studij ERF-a u ak. god. 2023./2024. u kvoti Hrvati izvan RH

Temeljem Odluke o prijedlogu upisnih kriterija za upis u I. godinu redovitih sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. u posebnom kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Klasa: 602-04/22-15/28, Urbroj: 251-74/22-04/1) od 21. studenog 2022. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi završnu listu s poretkom pristupnika za upis na redoviti prijediplomski studij u ak. god. 2023./2024.: