Privremena rang-lista pristupnika za upis na prijediplomski studij ERF-a u ak. god. 2023./2024. u kvoti Hrvati izvan RH

Temeljem Odluke o prijedlogu upisnih kriterija za upis u I. godinu redovitih sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. u posebnom kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Klasa: 602-04/22-15/28, Urbroj: 251-74/22-04/1) od 21. studenog 2022. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi privremenu listu s poretkom pristupnika za upis na redoviti prijediplomski studij u ak. god. 2023./2024.:

Eventualne žalbe na rezultate pisane provjere znanja pristupnici mogu podnijeti ERF-u u roku od 48 sati nakon objave privremene rang liste tj. najkasnije do petka, 14. srpnja 2023. godine. Žalbe se podnose ERF-u isključivo elektronički, na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Fakultet će se o žalbama očitovati, također, isključivo elektronički.

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena u ponedjeljak, 17. srpnja 2023. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.