Poziv na sudjelovanje u usuglašavanju pregleda stanja, trendova i preporuka za kreiranje i unaprijeđenje politika i akcija u području zaštite mentalnog zdravlja mladih

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske poziva sve zainteresirane stručnjake koji rade u području zaštite mentalnog zdravlja mladih (psiholozi s važećim Rješenjem o pravu na obavljanje psihološke djelatnosti, psiholozi vježbenici, liječnici specijalisti psihijatrije koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu), liječnici specijalizanti psihijatrije, savjetodavni terapeuti i psihoterapeuti s važećom dopusnicom za samostalno obavljanje djelatnosti psihoterapije, psihoterapijski vježbenici, ovlašteni socijalni radnici, socijalni radnici vježbenici, ovlašteni socijalni pedagozi, socijalni pedagozi vježbenici, ovlašteni edukacijski rehabilitatori, logopedi i pedagozi) na sudjelovanje u usuglašavanju pregleda stanja, trendova i preporuka za kreiranje i unaprjeđenje politika i akcija u području zaštite mentalnog zdravlja mladih.

Nositelj aktivnosti je Radna skupina za mentalno zdravlje mladih, Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, a rezultati će po njihovom usvajanju od strane Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske biti predočeni Vladi Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima, agencijama te ostalim institucijama koje u svom radu imaju kontakt s mladima.

Detaljnije informacije o postuku sudjelovanja dostupne su na sljedećoj poveznici: mentalno-zdravlje.info