8th European Network Meeting on Communicative Development Inventories u Dubrovniku (14. - 17. svibnja 2022.)

EUNM-CDI 2022 posterU Dubrovniku će se od 14. do 17. svibnja 2022. održati 8th European Network Meeting on Communicative Development Inventories (8th EUNM-CDI 2022) u suorganizaciji Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za psihologiju i logopediju Sveučilišta u Helsinkiju.

Ove godine na skupu će se okupiti istraživači iz 15 europskih zemalja usmjerenih prema temi ranog jezičnog razvoja. Raspravljat će se o pouzdanosti procjenjivanja dječjeg jezika primjenom MB-CDI te o osobitostima ranog dvojezičnog razvoja i razvoja jezika kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem.