COVID-19: Provedba odluke o obveznom testiranju od 16. studenog 2021.

Na temelju članka 26. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Klasa: 810-06/20-01/7,Urbroj: 511-01-300-21-452) od 12. studenog 2021. godine, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o uvjetima ulaska i boravka u prostorima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojom se uređuju pravila ulaska odnosno boravka u prostorima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja vrijede od 16. studenog 2021. godine.

Članak II. ove Odluke ne primjenjuje se na studente Fakulteta i drugih visokih učilišta uz iznimku propisanu Odlukom Fakulteta o uvjetima ulaska i boravka u prostorima Nastavno-kliničkog centra (Klasa: 602-04/21-55/304, Urbroj: 251-74/21- 01/1) od 15.  studenog 2021. godine.

Studenti Fakulteta koji, u okviru pohađanja nastave, dio svojih obveza moraju ispuniti u drugim ustanovama obvezni su pridržavati se pravila i mjera koja vrijede u tim ustanovama.

Odluke se nalaze u privicima ove obavijesti.