Obilježen Međunarodni dan bijelog štapa 15. listopada 2021.

medunarodni dan bijelog stapa 2021U petak, 15. listopada 2021. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obilježen je Međunarodni dan bijelog štapa.

Bijeli štap predstavlja produženu ruku osobe oštećena vida i omogućava osobama oštećena vida sigurno, učinkovito i samostalno kretanje, a koriste ga i slijepe i slabovidne osobe. Svojevrstan je simbol neovisnosti osoba oštećena vida, a tehniku bijelog štapa utemeljio je R. Hoover radeći s veteranima II. svjetskog rata. Da bi bijeli štap zaista bio funkcionalno korišten, osoba mora proći trening orijentacije i kretanja, gdje ju instruktor orijentacije i kretanja, peripatolog, poučava kretanju u unutarnjem i vanjskom prostoru na rutama koje osoba oštećena vida učestalo koristi. Osim bijelog štapa, osobe oštećena vida mogu se kretati pomoću ostatka vida, psa pomagača ili tehnike videćeg vodiča.

Sretan Vam Međunarodni dan bijelog štapa!