Studenti ERF-a dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljeni su dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nagradio ukupno 186 radova za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 126 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 19 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 8 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 7 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 26 radova u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

Informacije o dodjeli priznanja Rektorove nagrade Sveučilište će obavijestiti naknadno. 

Izložba postera nagrađenih radova održat će se virtualno, a upute za izradu postera bit će poslane izravno studentima.

Studentice ERF-a dobitnice nagrada

U kategoriji (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), za područje društvenih znanosti, nagradu su dobili:

  • studentica diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Dunja Mrinjek za rad pod naslovom Utjecaj masovnih medija na formiranje mišljenja hrvatskih studenata o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.
  • studentice preddiplomskog studija Rehabilitacija Nikolina Kušterbajn i Valerija Kulić za rad pod naslovom Teškoće u orijentaciji i kretanju slijepih osoba prilikom nošenja zaštitne maske tijekom pandemije COVID-19.

Srdačno čestitamo svim našim studentima, dobitnicima Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. i želimo im mnogo uspjeha u daljnjem radu!

Popis svih dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2020./2021. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.