Znanstveno-stručna konferencija "Odgojno-obrazovna, zdravstvena i socijalna infrastruktura za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom"

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora organiziraju znanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Odgojno-obrazovna, zdravstvena i socijalna infrastruktura za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom" koja će se održat u Primoštenu od 6. do 8. travnja 2021. godine.

Detaljnije nformacije o konferenciji dostupne su na mrežnoj stranici Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.