Obilježavanje Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora 1. ožujka 2021.

SERHDiljem Hrvatske se četvrtu godinu za redom 1. ožujka obilježava Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora.

Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora ističe se značenje i uloga edukacijskih rehabilitatora kako u ustanovama u kojima djeluju, tako i u široj društvenoj zajednici, posebice jer svojim znanjem uklanjaju predrasude prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zagovaraju i promiču prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Proglašenje Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora inicirao je Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, a podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Navedeni datum vezan je za dan smrti profesora Tomislava Špoljara, koji je početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Godine 1963. osnovao je Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu koja je u to vrijeme bila prva i jedina visokoškolska ustanova sveučilišnog studija defektologije u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi. Naknadno, ta je škola prerasla u fakultet, a profesor Špoljar bio je njegov prvi dekan.

Čestitamo Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora!