COVID-19: Odluka o upisu redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija ERF-a u ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Na temelju članka 26. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine donijela Odluku o upisu redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija ERF-a u ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Ovom odlukom propisuju se uvjeti upisa redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. s obzirom na epidemiološku situaciju vezano uz bolest COVlD-19 tj. sukladno Odluci ERF-a o aktivnostima vezanim uz sveučilišnu nastavu na preddiplomskim i diplomskim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/21-55/1, Urbroj: 251-74/21-01/1) od 7.1.2021. godine:

  • Prilikom upisa u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. studentima nisu potrebni potpisi iz upisanih predmeta, a za koje su ostvarili to pravo, budući da će se nastava do kraja zimskog semestra ak. god. 2020./2021. održavati na daljinu (online).
  • Studenti su prije upisa u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. dužni provjeriti da li su im sve ocjene iz upisanih i položenih predmeta unesene u ISVU sustav.
  • Studentima koji nisu ostvarili pravo potpisa, isto će biti evidentirano u ISVU sustavu. Navedeni studenti moraju ponovo upisati predmet (uz ponovno slušanje) za koji nisu ostvarili pravo potpisa, sukladno čl. 44. st. 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, uz iznimku studenata navedenih u Odluci Fakulteta (Klasa: 602-04/21-55/2, Urbroj: 251-74/21-01/1) od 8.1.2021. godine te studenata koji zbog epidemioloških mjera nisu mogli obaviti sve obveze na predmetu Volonterski rad, a iste će obaviti u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.