Nastupno predavanje pristupnice Vlatke Anić 20. siječnja 2021.

Nastupno predavanje na temu "Orijentacija i kretanje osoba oštećena vida s dodatnim utjecajnim teškoćama" pristupnice Vlatke Anić, mag. rehab. educ. za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se na daljinu putem aplikacije MS Teams u srijedu, 20. siječnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Tina Runjić, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
  2. Doc. dr. sc. Sonja Alimović, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica,
  3. Doc. dr. sc. Ana Katušić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica.
Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija, u okviru predmeta Peripatologija I.

Nastupnom predavanju moći će se pristupiti putem sljedeće poveznice:  Nastupno predavanje - Vlatka Anić.