COVID 19: odluka Stožera civilne zaštite RH o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (ľ Narodne novine" broj 79107, 113/08, 43/09, 130/17 , 1 14/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine” broj 47120) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine' broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. studenoga 2020. godine, donio je Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 1. prosinca 2020. godine, u trajanju do 15. prosinca 2020. godine.