Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske dodijeljena povelja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U petak, 11. rujna 2020. godine, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev uručila je Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske Zlati Hrvoj-Šipek, Povelju za izniman doprinos radu i promoviranju Fakulteta tijekom dugogodišnje suradnje. Predaji Povelje prisustvovali su i zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske Mirta Kuharić, voditelj kaznenog odjela DORH-a Darko Klier, te izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš s Vijeća studija socijalne pedagogije.

DORH ERF 2020

Povelja je priznanje i zahvalnost za mnogostruke aspekte nastavne, znanstvene i stručne suradnje Fakulteta s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske. Studenti Socijalne pedagogije niz godina izvršavaju studentske vježbe i studentsku praksu na općinskim i županijskim državnim odvjetništvima, gdje su im mentori naši alumni zaposleni kao stručni suradnici izvanpravne struke. Zatim valja napomenuti da djelatnici državnog odvjetništva sudjeluju kao gosti predavači na preddiplomskom i diplomskom studiju, kao i da DORH vrlo spremno surađuje u pružanju relevantnih informacija za znanstvena istraživanja i projekte koji se provode na Fakultetu, ali i za potrebe izrada završnih diplomskih radova studenata i doktorskih disertacija.

Prethodnih godina poseban angažman Državnog odvjetništva Republike Hrvatske bio je u implementaciji izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, a što je stručno-znanstveni projekt iniciran od strane našeg Fakulteta, s ciljem razvoja nove intervencije u okviru maloljetničkog pravosuđa.

Posljednje dvije godine, angažman Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ističemo u području educiranja svih državnih odvjetnika za mladež i stručnih suradnika izvanpravne struke na području cijele Republike Hrvatske, a koji se kroz višegodišnji projekt ostvario putem projekta u suradnji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Pravosudne akademije i Centra za cjeloživotno učenje našeg Fakulteta. Edukaciju je kroz tri grupe prošlo ukupno 115 polaznika, odnosno 95 državnih odvjetnika za mladež i 20 stručnih suradnika kroz pet tematskih blokova: (1) Adolescencija i problemi u ponašanju djece i mladih; (2) Maloljetničko pravosuđe i kriminologija delinkvencije mladih; (3) Procjena maloljetnih počinitelja kaznenih djela; (4) Komunikacijski aspekti rada s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela te (5) Pravni aspekti rada s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.